Hiển thị một kết quả duy nhất

4,600,000
6,000,000
4,000,000
3,800,000
4,300,000